การบริหารงบประมาณ

 
  เหมาจ่ายรายหัว & การเบิกชดเชยค่าใช้จ่าย
 
 
claim51
ชื่อเรื่อง คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย        
    เพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2551        
  จำนวนหน้า 332 หน้า        
  ปีที่พิมพ์ 2551        
  Call No. NHSO RA 410.55.T5 ค695สบช 2551        
  Barcode HS510046        
   
 
 


Full Text

ชื่อเรื่อง

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย
 

ชื่อเรื่อง

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย
    เพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2550     พื่อบริการสาธารณสุข 2549
  จำนวนหน้า 300 หน้า   จำนวนหน้า 152 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2550   ปีที่พิมพ์ 2549
  Call No. NHSO RA 410.55.T5 ค695สบช 2550   Call No. NHSO RA 410.55.T5 ค695สบช 2549
    Barcode HS500143     Barcode HS000244
             
  คู่มือบริหารงบกองทุน
 
 
ชื่อเรื่อง คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต   ชื่อเรื่อง คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
    การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว     การบริหารงบบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้าย
  จำนวนหน้า 391 หน้า     จำนวนหน้า 128 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2552     ปีที่พิมพ์ 2552
  Call No. NHSO RA 412.5.T5 ค695สบช 2552     Call No. NHSO RA 412.5.T5 ค695สบช 2552
  Barcode 0000000315   Full Text Barcode 0000000571
   
 
 


Full Text

ชื่อเรื่อง

คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
     
    การบริหารงบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อHIVและผู้ป่วยเอดส      
  จำนวนหน้า 140 หน้า      
  ปีที่พิมพ์ 2552      
  Call No. NHSO RA 412.5.T5 ค695สบช 2552      
    Barcode 0000000319        
             


ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-4237 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
ติดต่อ: library@nhso.go.th