หน่วยบริการ

 
  มาตรฐานหน่วยบริการ & การขึ้นทะเบียน
 
       
   
ชื่อเรื่อง
คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
       
    จำนวนหน้า 88 หน้า        
    ปีที่พิมพ 2549        
    Call No. NHSO RA971.6 ค695 2549        
    Barcode HS500140        
 

 

ชื่อเรื่อง

คู่มือการบริหารงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้โปรแกรมการลงทะเบียน
Welfare UC2 version 1.0.6b2 SP1
  จำนวนหน้า 112 หน้า   จำนวนหน้า 151 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2549   ปีที่พิมพ์ 2547
  Call No. NHSO RA965.8 ค695สพส 2549   Call No. NHSO ห321ค33 2547
  Barcode HS490043   Barcode HS000076
 
 
  ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการงานทะเบียน ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชื่อเรื่อง คู่มือการลงทะเบียนและขอรหัสขอชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีเด็กแรกเกิด และ บุคคลตามมาตรา 8
จำนวนหน้า 149 หน้า จำนวนหน้า 48 หน้า
ปีที่พิมพ์ 2548 ปีที่พิมพ์ 2548
  Call No. NHSO ห321ก35 2548   Call No. NHSO ห321ค33 2548
  Barcode HS000083   Barcode HS000086
 
 
 

ชื่อเรื่อง

คู่มือหน่วยบริการ 30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค   ชื่อเรื่อง คู่มือแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์
จำนวนหน้า 92 หน้า
  จำนวนหน้า 40 หน้า   ปีที่พิมพ์ 2547
  ปีที่พิมพ์ 2548   Call No. NHSO ห321ค33 2547
  Call No. NHSO ห321ค33 2548   Barcode HS000020
  Barcode HS000111      
 
   
  การติดตามและประเมินผล
 
 
ชื่อเรื่อง คู่มือการจัดทำรายงาน สรุปกิจกรรมบริการ
และการเงินของสำนักงานสาขาจังหวัด (สปสช. สาขา 01)
 
ชื่อเรื่อง

คู่มือการจัดทำรายงาน สรุปกิจกรรมบริการ
และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ
(สปสช.0110 รง.5)

  จำนวนหน้า 79 หน้า   จำนวนหน้า 113 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2549   ปีที่พิมพ์ 2549
    Call No. NHSO R 858 ค695สพส 2549     Call No. NHSO R 858 ค695สพส 2549
    Barcode HS500119     Barcode HS500123
               ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-4237 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
ติดต่อ: library@nhso.go.th