ความเป็นมาของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

 
  ชื่อเรื่อง กว่าจะเป็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ชื่อเรื่อง สร้างหลักประกันบนฐานความรู้ : รวบรวม ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างหลักประกันสุขภาพ
จำนวนหน้า 101 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
ปีที่พิมพ์ 2547
  Call No. NHSO ห321ก37 2547   จำนวนหน้า 143 หน้า
  Barcode HS000006   ปีที่พิมพ์ 2547
        Call No. NHSO ห321ส35 2547
        Barcode HS000003
           
 
 
  ชื่อเรื่อง เปิดบันทึกนักบุกเบิกประกัน สุขภาพ (ฉบับย่อ)  

ชื่อเรื่อง

มุมมองและประสบการณ์สร้างยุค 30 บาท
  จำนวนหน้า 119 หน้า   จำนวนหน้า 142 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2547   ปีที่พิมพ์ 2547
  Call No. NHSO ห321ป20 2547   ครั้งที่พิมพ์ 2
  Barcode HS000007   Call No. NHSO ห321ม33 2547
            Barcode HS000002
 
 
 

ชื่อเรื่อง

5 ประเด็นเรียนรู้ สู่หลักประกันสุขภาพ  

ชื่อเรื่อง

จาก 30 บาท รักษาทุกโรค สู่ 30 บาท ช่วย
คนไทยห่างไกลโรค
   
  จำนวนหน้า 206 หน้า   จำนวนหน้า 20 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2547   ปีที่พิมพ์ 2548
  Call No. NHSO ห321ห37 2547   Call No. NHSO ห321จ1 2548
  Barcode HS000004     Barcode HS000113
           
 
 
 

ชื่อเรื่อง

บนเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

ชื่อเรื่อง

Struggling along the path to  
  จำนวนหน้า 138 หน้า     universal health care for all
  ปีที่พิมพ์ 2550   จำนวนหน้า 132 หน้า
  Call No. NHSO RA 541.T5 ส139บ 2550   ปีที่พิมพ์ 2006
  Barcode HS500150   Call No. NHSO RA 541.T5 S226s 2006
            Barcode HS490022
               


ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
ติดต่อ:library@nhso.go.th