แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์             |    e-Books  |  e-Databases  |  e-Journals   FREE!! e-Books


             

                              
e-Databases

    ฐานข้อมูลออนไลน์ ต้องการใช้โปรดติดต่อบรรณารักษ์

          ACM Digital Library
          Cochrane Library
          H.W. Wilson
          IEEE/IEE
          ISI WEB Of Science
          LexisNexis
          ProQuest Digital Dissertation
          PubMed
          Science Direct
          Wiley InterScience
          Reference database


                                                                            
                                                                              e-Journals

                            วารสารออนไลนทางด้านสุขภาพ เกี่ยวกับนโยบาย บริการ การวิจัยด้านสุขภาพ และด้านสาธารณสุข
                   ที่ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกรับ เพื่อเป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านหลักประกันสุขภาพ
 

ชื่อวารสาร 
Full Text
การเข้าใช้
     
       Health Policy and Planning 
Vol.2/   01.01.1996-31.12.2008
  ติดต่อบรรณารักษ์

       Health Services Management
          Research

Vol.19/  01.01.2001-31.12.2008
  ติดต่อบรรณารักษ์
       Journal of Community Health
Vol.31/  01.01.1997-31.12.2008
  ติดต่อบรรณารักษ์

       Journal of Public Health Policy

Vol.27/  01.01.2004-31.12.2008
  ติดต่อบรรณารักษ์
       Bioline International
                   เฉพาะรายการที่สำนักพิมพ์ให้บริการฟรี
       BMJ - British Medical Journal
                   เฉพาะรายการที่สำนักพิมพ์ให้บริการฟรี
       Bulletin of WHO
                   เฉพาะรายการที่สำนักพิมพ์ให้บริการฟรี
       JAMA
                   เฉพาะรายการที่สำนักพิมพ์ให้บริการฟรี
       Journal Link
                   ติดต่อบรรณารักษ์
       Medical Journals
                   เฉพาะรายการที่สำนักพิมพ์ให้บริการฟร
       New England Journal of Medicine
                   เฉพาะรายการที่สำนักพิมพ์ให้บริการฟรี
       WHO Drug Information
                   เฉพาะรายการที่สำนักพิมพ์ให้บริการฟรี

FREE!! e-Books

  ebook@adelaide
FreeBooks4Doctors
Free-ebooks.net
MedicalStudent.com
Questia.com

พบปัญหาในการเข้าใช้โปรดติดต่อบรรณารักษ์


ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาต

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
E-mail : library@nhso.go.th
Copyright©2006 National Health Security Library.