ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752

บุสรานี รักษาพันธุ์ e-mail :budsaranee.r@nhso.go.th

วรรษรา ศรีสุข e-mail : wutsara.s@nhso.go.th

ติดต่อเรา