> > > ยินดีต้อนรับสู่...ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30น. .    

นักวิชาการท่านใดต้องการฐานข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้

ให้บริการขอให้ทำหนังสือติดต่อที่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนหรือประสานงานที่ saray@nhso.go.th 

New Books

สร้างสุขถ้วนหน้า


คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 เล่มที่ 1

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 เล่มที่ 2

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 เล่มที่ 3

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 เล่มที่ 4

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557 เล่มที่ 1

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557 เล่มที่ 2

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557 เล่มที่ 3

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557 เล่มที่ 4

คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556

รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2550

รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2551

รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2552

รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2554

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2553

ACCEPT องค์กร มุมมองและประสบการณ์การพัฒนาระบบริการปฐมภูมิในทศวรรษแรกแห่งนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2553

คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2555 คู่มือแนวทางปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2554 เล่มที่ 1 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2554 เล่มที่ 2 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2554 เล่มที่ 3 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2554 เล่มที่ 4

คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2555 เล่มที่ 1 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2555 เล่มที่ 2 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2555 เล่มที่ 3 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2555 เล่มที่ 4

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2556 เล่มที่ 1 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2556 เล่มที่ 2 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2556 เล่มที่ 3 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2556 เล่มที่ 4

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554

คู่มือแนวทางปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556


 


News & Events
 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน
 

สิ่งพิมพ์ สปสช.

e-journals

EIS

ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สปสช.

สปสช.

สวปก

ศูนย์กลางสารสนเทศงานวิจัยสุขภาพ

hsri

NationalHealth

 
ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
E-Mail: library@nhso.go.th